Condicions d'ús

Informació General:

Vip District S.L en endavant "Vip District", és el titular d'aquest lloc web i de les presents condicions generals accés i ús del Portal, en endavant, Condicions d'Ús.

Aquest servei és un benefici que ha estat contractat a Vip District S.L per l'entitat promotora a la que pertanys com a empleat, associat, client...

El teu accés està supeditat a la teva pertinença al col·lectiu beneficiari, per això autoritzes que Vip District S.L i l'entitat promotora puguin intercanviar informació que acrediti la teva pertinença al mateix.

Així mateix al ser beneficiari autoritzes que Vip District S.L pugui intercanviar informació amb l'entitat promotora amb la finalitat de tenir coneixement estadístic sobre l'ús dels serveis.

L'accés, registre i ús d'aquest lloc web és voluntari i sense cost per a tu i t'atribueix la condició d'usuari registrat.

Objecte del servei:

Com a usuari registrat tindràs una zona privada amb accés a una sèrie de serveis i beneficis que poden anar des d'ofertes a estalvi per al teu dia a dia a programes d'incentius i reconeixement... etc. El nombre de serveis i beneficis a què tindràs accés pot variar en funció del teu rol dins de l'entitat.

Podràs conèixer els detalls de cada servei a l'apartat AJUDA que tindràs a la teva disposició a l'interior del portal.

Obligacions de l'usuari:

Com a usuari registrat et compromets a utilitzar de bona fe i de manera adequada el servei ofert per Vip District així com els continguts facilitats al lloc web i a no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o que puguin causar algun perjudici per a tercers.

Cancel·lació del teu compte:

El teu compte es pot cancel·lar pels següents motius:

  • Per voluntat pròpia: si has fet un registre voluntàriament també pots sol·licitar una cancel·lació voluntària enviant un correu electrònic a la següent direcció legal@vipdistrict.com o trucant al telèfon 900670266 comunicant la seva voluntat expressa de donar-se de baixa del servei. Un cop rebuda la sol·licitud de baixa de l'usuari, Vip District procedirà a donar de baixa del servei a l'usuari sol·licitant en un termini de 48h.
  • Per deixar de pertànyer al col·lectiu promotor del programa: donat que els beneficis van vinculats a la pertinença al col·lectiu, si deixes de formar part d'ell perdràs el teu compte i conseqüentment el gaudi dels mateixos.
  • Per inactivitat prolongada: en cas de no haver registrat ús al teu compte durant un període superior a dos anys rebràs un preavís, podent cancel·lar-se el teu compte a partir d'aquest moment.
  • Per finalització del servei: si per qualsevol circumstància l'empresa promotora del programa decideix finalitzar la relació contractual amb Vip District o si aquesta acabés per les causes previstes al propi contracte.

Un cop tramitada la baixa, perdràs accés al servei definitivament i Vip District no garantitza en cap cas que puguis revertir la situació.

Dret d'exclusió:

Vip District es reserva el dret a retirar i/o denegar, sense previ avís, l'accés al servei als usuaris en cas de que aquests facin un ús inadequat o fraudulent del mateix.

Garantia i responsabilitat:

En aquest lloc web l'usuari pot trobar enllaços a altres pàgines web, principalment de proveïdors, mitjançant banners, links i altres tipus de botons que són gestionats per tercers. Vip District no té facultat per controlar els continguts facilitats per altres Llocs Web als que s'estableixen enllaços des d'aquest Lloc Web. Per tant, Vip District no assumeix responsabilitat alguna sobre qualsevol aspecte relatiu a aquestes pàgines Web a les que s'enllaça des d'aquest Lloc Web ni garantitza que aquests enllaços puguin estar exents de virus o altres elements que puguin produir danys als sistemes informàtics o arxius de l'usuari.

En sentit contrari, Vip District tampoc assumeix cap responsabilitat pels continguts de les pàgines Web que puguin dirigir enllaços cap a aquest Lloc Web o fer-hi referència que inclogui opinions sobre el Lloc Web de Vip District i que puguin induir a error als usuaris d'aquestes pàgines Web sobre els serveis prestats per Vip District.

Protecció de Dades:

Les dades de caràcter personal que l'usuari faciliti pel registre es tractaran d'acord a les finalitats establertes a la política de privacitat de Vip District. Llegeixi amb atenció el document abans de procedir al registre al Lloc Web.